Poli Saponara - Giovani e umili: i profili che servono al Milan