Essien Milan - Il ghanese: "Sto benissimo al Milan"