gaston ramirez- Ag. Gaston Ramirez: "Torres farà bene"