Cattoli (ag. Okaka): "Pensa alla Sampdoria, costa 10 milioni"