Copa América, termina l'avventura di Gamarra: Bolivia sconfitta dal Perù