José Mauri studia da regista per un futuro oltre i limiti di De Jong