Milan, intesa a cena per José Mauri: firmerà un quadriennale