Dietrofront di Allegri: "Il gol di Muntari? Sicuramente sbagliai..."