Romagnoli allontana sempre di più Paletta, ma a preoccupare è Alex