CALCIOMERCATO/ Milan, interesse inglese per Diego Lopez