GaSport, verso Milan-Fiorentina: Anto supera DeSci, Kucka verso la panchina