Bacca-Milan, cronaca di una storia d'amore in difficoltà