Mi-Tomorrow: Milan, col Pescara vittoria obbligatoria