Giovanissimi Regionali Prof. 2003, Pro Vercelli-Milan 1-5