Milan TV, verso Milan-Empoli: Lapa e Kucka favoriti su Bacca e Mati