Gazzetta, Ancelotti: "Milan, che entusiasmo! Montella l'uomo giusto"