Gazzetta: ieri l'unica fonte di gioco è stata Bonucci