Instagram, Kakà: "Quanti bei ricordi ho vissuto oggi a Casa Milan!"