CIES Football Observatory: valore dei club europei, il Milan stimato 457 milioni