Mi-Tomorrow: domani trasferta europea, poi notte a Milanello