RIJEKA-MILAN/ Biglia impresentabile, difesa da film horror. Cutrone e Silva assenti