Il dopo-TAS: Milan ai gironi, Atalanta ai preliminari, Fiorentina fuori