Sky Sport, Milan: Yonghong Li verserà i 32 milioni di euro