Milan, interesse per Piatek. Sarà lui l'erede di Higuain?