Mi-Tomorrow: Lapadula titolare in Serie A dopo 3 mesi