giovanissimi milan - Sesto posto alla Boing Cup Mediaset Premium