Allegri: "Juventus-Milan in Tim Cup? La gara secca è sempre complicata..."