Cinque anni di magie, classe e vittorie: auguri a Ricky Kakà, perché certi amori...