Quirico: "Kakà al Milan? Ad averlo saputo sarei rimasto in Siria"